பயணம்

பயணம்

தந்தையின் கைப்பிடித்து
அன்னையின் மடி சாய்ந்து
அண்ணனிடம் சண்டையிட்டு
ஜன்னல் ஓர இருக்கையில் அமர்ந்து
சென்ற பயணம், தித்திக்கும் பயணம்!

தந்தை இறங்கித் தண்ணீர் வாங்கச் செல்ல
ஓட்டுனர் வண்டியை கிளப்ப முயல
அச்சசத்தில் என் சுற்றுப்புறம் மறக்க,
என் தந்தை வண்டியில் ஏறியதை உணராமல்,
‘ஐயையோ வண்டியை எடுக்காதீங்க
என் அப்பா இன்னும் வரலை’
என்று நான் வீரிட்டு அலறியது,
அண்ணன் அவமானப்பட்டு முறைத்தது,
என் நினைவுகளில் படங்களாய் விரிகிறது
இன்றும் பசுமையாய்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *