மழை…

மழை…

மூடுபனி நெஞ்சம் (அக்டோபர் 2015) நாவலில் இருந்து…

விண்ணில் தொடங்கி
என் மூச்சுக்குழலில் இறங்கினாயோ
நெஞ்சமதில் வாசம் கொண்டாயோ!
விட்டு, விட்டு விழுகிறதே
பட்டு, பட்டுத் தெறிக்கிறதே
உன்னை விடாமல் தொட்டுவிட
நெஞ்சமது துடிக்கிறதே!
கண்ணோடு மணியாக
நெஞ்சோடு உன் வாசம்
உன் வரவை நோக்கியே
எதிர்பார்க்கும் எந்தன் நேசம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.