காதலின் சாரலிலே…

காதலின் சாரலிலே…

கதையுலகில் என எழுத்தின் முதல் பயணம் இந்தக் கதையிலிருந்து தான் ஆரம்பித்தது. எப்போதுமே என் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமான கதையும் கூட. படித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிருங்கள். நன்றி. பத்து நாட்களுக்கு லிங்க் இங்கே இருக்கும்.

அன்புடன்,
லாவண்யா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *